Karadenizi Kurtarmak

Konu 8, Haziran 2005

Teşekkürler

Dili secin: EN BG GE RO RU TR UA

Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Komisyonu ve Karadeniz Ekosisteminin İyileştirilmesi Projesi Resmi Dergisi

Bu sayıda:

Deniz Çevresinin Korunması ve Muhafazası Hakkında Yeni Avrupa Stratejisi’ne Doğru [>>]

Karadeniz Komisyonu’na Avrupa Komisyonu Desteği [>>]

Karadeniz Komisyonu ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı Denize Çöp Dökülmesine Karşı Eyleme Geçiyor [>>]

Karadeniz Stratejik Eylem Planı’nın Uygulanması- Bulgaristan Bakış Açısı [>>]

Türkiye Karadeniz Stratejik Eylem Planı’nı Uygulamakta [>>]

Ukrayna’da Karadeniz ve Azak Denizi’nin İyileştirilmesi ve Korunması [>>]

Acil Durumlarda Karadeniz’in Petrol ve diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesine Karşı Mücadelede İşbirliği Protokolü Karadeniz Acil Eylem Planı [>>]

Karadeniz ve Batlık Denizi Uzmanları Arasında İşbirliği [>>]

Karadeniz Coğrafi Bilgi Sistemi [>>]

Çevre Yönetiminde Önemli Olaylar- Ukrayna [>>]

Küçük Deniz Memelilerinin Önemli bir Kışlama Habitatı; Gürcistan Karadeniz’i  [>>]

Rusya Federasyonu’nda 2002-2004 EuropeAid Projesi Sonuçları [>>]

Karadeniz “Deniz kabugu Sarayı” [>>]

Karadeniz Eylem Günü [>>]

Romanya’da Entegre Kıyı Alanları Yönetiminde (ICZM) İlerlemeler [>>]

Karadeniz biolojik cesitliligi ve peizaj koruması [>>]

Uluslar arası Karadeniz Günü: Tüm Halk için Olay [>>]

Siyahtan Maviye: Kurtarılmış Bir Deniz [>>]

Karadeniz “Kabuk Sarayi”

Karadeniz “Kabuk Sarayı”, NEPCO (Hollanda) desteği ile, UNDP-GEF Karadeniz Ekosisteminin İyileştirilmesi Projesi kapsamında geliştirilmiş bir bilinçlendirme ve eğitim projesidir. Proje, çocukları, karşı karşıya oldukları, ortak çevresel tehlikeler hakkında eğitmeyi hedeflemektedir. Proje, çocuklara, kollektif düşünme yeteneğini güçlendirmek ve çevre, ekosistemler ve Karadeniz hakkında daha geniş ve gelişmiş bilgi ve anlayışa sahip olmak konularında yardımcı olacaktır.

 

Karadeniz kıyı şehirleri arasında 2006 yazından itibaren yolculuk yapacak olan, harikulade hava ile şişirilebilen deniz kabuğu sarayı tasarlanmış bulunmaktadır. Çocuklar, imgesel denizaltı dünyası boyunca aktörlerin liderlik edeceği, Deniz Kabuğu Sarayına gireceklerdir. Bu interaktif yolculuk sırasında, çocuklar bölgenin karşı karşıya olduğu çevresel tehlikeleri öğrenecektir. Deniz yaratıkları açısından her şeyi deneyim etmek, imgesel şeyleri canlandıracak ve sorunları anlaşılabilir yapacaktır.

Gelecek nesillerin eğitilmesi ve güçlendirilmesi, uzun vadeli etkiye sahip olacak ve Karadeniz ülkelerinde geleceğin karar vericilerinin ekolojik düşüncelerinde değişim yaratacaktır. Birleşmiş Milletlerin desteği, bu eğitim girişiminin prestijini vurgulayan, kalitesinin ve bütüncüllüğünün bir işaretidir. Proje, hali hazırda dünya çapında ilgi uyandırmaktadır- bu yıl Brezilya’da yapılacak olan Üçüncü GEF İki Yıllık Uluslar arası Su Konferansında (IWC) sergilenecektir. Proje hakkında daha fazla bilgiye http://www.nepco.nl/bsap/ adresinden ulaşmak mümkündür

 

Yegor Volovik, Victor Albers

[<<]    [>>]