Karadenizi Kurtarmak

Konu 8, Haziran 2005

Teşekkürler

Dili secin: EN BG GE RO RU TR UA

Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Komisyonu ve Karadeniz Ekosisteminin İyileştirilmesi Projesi Resmi Dergisi

Bu sayıda:

Deniz Çevresinin Korunması ve Muhafazası Hakkında Yeni Avrupa Stratejisi’ne Doğru [>>]

Karadeniz Komisyonu’na Avrupa Komisyonu Desteği [>>]

Karadeniz Komisyonu ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı Denize Çöp Dökülmesine Karşı Eyleme Geçiyor [>>]

Karadeniz Stratejik Eylem Planı’nın Uygulanması- Bulgaristan Bakış Açısı [>>]

Türkiye Karadeniz Stratejik Eylem Planı’nı Uygulamakta [>>]

Ukrayna’da Karadeniz ve Azak Denizi’nin İyileştirilmesi ve Korunması [>>]

Acil Durumlarda Karadeniz’in Petrol ve diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesine Karşı Mücadelede İşbirliği Protokolü Karadeniz Acil Eylem Planı [>>]

Karadeniz ve Batlık Denizi Uzmanları Arasında İşbirliği [>>]

Karadeniz Coğrafi Bilgi Sistemi [>>]

Çevre Yönetiminde Önemli Olaylar- Ukrayna [>>]

Küçük Deniz Memelilerinin Önemli bir Kışlama Habitatı; Gürcistan Karadeniz’i  [>>]

Rusya Federasyonu’nda 2002-2004 EuropeAid Projesi Sonuçları [>>]

Karadeniz “Deniz kabugu Sarayı” [>>]

Karadeniz Eylem Günü [>>]

Romanya’da Entegre Kıyı Alanları Yönetiminde (ICZM) İlerlemeler [>>]

Karadeniz biolojik cesitliligi ve peizaj koruması [>>]

Uluslar arası Karadeniz Günü: Tüm Halk için Olay [>>]

Siyahtan Maviye: Kurtarılmış Bir Deniz [>>]

Karadeniz Eylem Günü

31 Ekim 2004

Uluslar arası Karadeniz Günü, 6 kıyı ülkesi tarafından Karadeniz Stratejik Eylem Planı’nın imzalanması üzerine 1996 yılında ilan edilmiştir. Bu eylem, dünyada en çok kirletilmiş denizlerden birisinin rehabilitasyonu için en bütünsel stratejik ve politik gelişme rehberini sağlamaktadır.

2004 yılında, Romanya-Konstanta’da bulunan çevresel NGO (Sivil Toplum Örgütleri) Mare Nostrum, Konstanta vatandaşlarının farkındalıklarını artırmak için, geri dönüştürülebilir atıklar hakkında kampanya geliştirmiştir.

Genç öğrenciler, plastik ve kağıt atıkları, geri dönüşüm amacıyla, ayrı ayrı toplamaya teşvik edilmiştir. Öğrenciler, komşularını, hayvanları, deniz çevresini ve soyut sanatı temsil eden, dönüştürülebilir artık modeli yarışmasına katılmışlardır.

Bununla birlikte, ayrıca, dönüştürülebilir atık materyallerden yapılmış elbiseler de sunulmuştur. Bu faaliyetlere 1000’in üzerinde genç öğrenci katılmıştır.

Faaliyetler, Karadeniz Romanya plajlarında atıkların izlenmesi KIYISEYİRİ (COASTWATCH) ve Konstanta’da Plaj temizleme eylemini de içermiştir. Bu eylem, 700’den fazla genç tarafından gerçekleştirilmiştir.

Karadeniz Günü 2004, diğer iki yarışmanın çerçevesi olmuştur. Bunlardan birincisi, en iyi gazetecileri ve yerel çevre ile ilgili makalelerin ödüllendirildiği çevre basını makaleleri için; ikincisi, Romanya deniz çevresinin temsili özelliklerini yakalamaya ve vermeye çalışan fotoğraf yarışmasıdır

 

[<<]    [>>]