Karadenizi Kurtarmak

Konu 8, Haziran 2005

Teşekkürler

Dili secin: EN BG GE RO RU TR UA

Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Komisyonu ve Karadeniz Ekosisteminin İyileştirilmesi Projesi Resmi Dergisi

Bu sayıda:

Deniz Çevresinin Korunması ve Muhafazası Hakkında Yeni Avrupa Stratejisi’ne Doğru [>>]

Karadeniz Komisyonu’na Avrupa Komisyonu Desteği [>>]

Karadeniz Komisyonu ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı Denize Çöp Dökülmesine Karşı Eyleme Geçiyor [>>]

Karadeniz Stratejik Eylem Planı’nın Uygulanması- Bulgaristan Bakış Açısı [>>]

Türkiye Karadeniz Stratejik Eylem Planı’nı Uygulamakta [>>]

Ukrayna’da Karadeniz ve Azak Denizi’nin İyileştirilmesi ve Korunması [>>]

Acil Durumlarda Karadeniz’in Petrol ve diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesine Karşı Mücadelede İşbirliği Protokolü Karadeniz Acil Eylem Planı [>>]

Karadeniz ve Batlık Denizi Uzmanları Arasında İşbirliği [>>]

Karadeniz Coğrafi Bilgi Sistemi [>>]

Çevre Yönetiminde Önemli Olaylar- Ukrayna [>>]

Küçük Deniz Memelilerinin Önemli bir Kışlama Habitatı; Gürcistan Karadeniz’i  [>>]

Rusya Federasyonu’nda 2002-2004 EuropeAid Projesi Sonuçları [>>]

Karadeniz “Deniz kabugu Sarayı” [>>]

Karadeniz Eylem Günü [>>]

Romanya’da Entegre Kıyı Alanları Yönetiminde (ICZM) İlerlemeler [>>]

Karadeniz biolojik cesitliligi ve peizaj koruması [>>]

Uluslar arası Karadeniz Günü: Tüm Halk için Olay [>>]

Siyahtan Maviye: Kurtarılmış Bir Deniz [>>]

KARADENİZ’DE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN VE PEYZAJLARIN KORUNMASI

Politik seviyede, Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi’nin Karadeniz Biyolojik Çeşitliliği ve Peyzajların Korunması Protokolü’nün 2002 yılında Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da Bulgaristan, Romanya, Türkiye ve Ukrayna tarafından imzalanmasıyla Bükreş Sözleşmesinin coğrafi ölçeği genişletilmiştir. Halen, imzalayan ülkeler tarafından Protokolün onaylanması prosedürü devam ederken buna ek olarak Gürcistan ve Rusya Federasyonu’nun Protokole katılması müzakere edilmektedir.

Bu Protokolün amacı, ekolojik açıdan iyi durumdaki Karadeniz Ekositemini koruyarak ve onun uygun durumdaki peyzajlarını muhafaza etmek, korumak, saklamak ve biyolojik kaynaklarını zenginleştirmek amacıyla, Karadeniz’in biyolojik ve peyzaj çeşitliliğini sürdürülebilir şekilde yönetmektir.

Karadeniz Komisyonu’nun yardımcı birimleri- Biyolojik Çeşitliliğin Korunması Danışma Grubu ile Balıkçılık ve Diğer Deniz Canlı Kaynaklarının Çevresel Durumu Danışma Grubu- ekosistemler, peyzajlar, habitatlar ve türlerin korunması ve muhafazası için sağlam temelli ve gerçekçi bir bölgesel işbirliği oluşturmuş olup, bu konularda bir eylem planı geliştirmektedirler.

Protokolün hedefleri olarak; İnsan Aktivitelerinin Yönetiminde Ekosistem Yaklaşımları, Kıyı Alanları Entegre Yönetimi, Biyolojik Çeşitlilik ve Peyzajları İzleme Programı ve Göstergeler, Bilimsel Araştırmalar, Eğitim ve Bilgi Değiş Tokuşu ve Halkın Bilinçlendirilmesi ve Katılım gibi önemli araçlar düşünülmüştür.

Biyolojik Çeşitliliğin Korunması Danışma Grubu Ek II- Karadeniz’in Önemli Türleri Listesi ve Ek IV- Kullanımlarının Düzenlenmesi Gereken Türlerin Listeleri’nin sonuçlandırılması üzerindeki çalışmalarına devam etmektedir. Ayrıca, IUCN kritelerine göre korunma statüsü olan türlerin detaylı listesinin geliştirilmesi, deniz memelileri ile ilgili konular, başarılı Avrupa deneyimlerinin kullanımı, habitatların haritalandırılması gibi çalışmalar hedeflenmiş ve kabul görmüş aktivitelerdir.

Biyolojik Çeşitliliğin Korunması Danışma Grubu diğer önemli aktiviteleri arasında biyolojik çeşitlilik göstergeleri, biyolojik çeşitliliğin değerlendirilmesi için kriterler ve gelecekte biyolojik çeşitlilik izleme programı yer almaktadır.

Karadeniz, Akdeniz ve Atlantik Alanına Sınırdaş Bölgelerde Yaşayan Deniz Memelilerinin Korunmasına Dair Anlaşmanın Daimi Sekreteryası ve Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Komisyonu Daimi Sekreteryaları arasındaki deniz memelilerinin korunması ve muhafazası üzerine Karadeniz Alt Bölgesel Koordinasyon Birimi ile ilgili İşbirliği Zaptı Karadeniz’de deniz memelilerinin korunması ve muhafazasının güçlendirilmesi amacıyla sonuca bağlanmıştır. Genel halkın herhangi bir yerde ölü ya da yaralı yunus gördüğünde arayabilmesi için, Karadeniz Komiyonu web sitesinde bir kontak bilgi noktası, sıcak yunus hattı oluşturulmuştur. Kasım 2005 tarihinde yapılacak ACCOBAMS ve Karadeniz uzmanları bölgesel çalıştayında taslak halindeki Karadeniz Deniz Memelileri Sörveyi proje önerisi tartışılacaktır.
Tüm Karadeniz Ülkelerince, Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin imzalanarak (5 Haziran 1992, Rio de Janerio, Brezilya) ve onaylandığını, 2002 yılında Johannesburg’da yapılan Sürdürülebilir Kalkınma Dünya Zirvesi’nde, 2010 yılına kadar biyolojik çeşitliliğin kaybının durdurulmasının hedeflenerek, deniz çevresindeki çalışmalar ve araştırmaları içeren önemli kararların kabul edildiğini ve 2003 yılında Kiev’de Avrupa Çevre Bakanlarınca Stratejik Çevresel Değerlendirme Protokolü ve buna ek olarak Orta Asya, Kafkaslar ve Doğu Avrupa Ülkelerince çevresel stratejinin kabul edildiği ve 2005 Eylül ortasında İstanbul’da Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi ve Bükreş Sözleşmesi biyolojik çeşitlilik uzmanları arasında organize edilecek olan Karadeniz ortak çalıştayına Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın güçlü desteğini de akılda tutmak gerekmektedir.

Bu çalıştayın ana hedefi, Karadeniz’in korunması ve muhafazası için yaklaşımları, eylemleri, önlemleri, araştırmaları, eğitimsel aktiviteleri küresel, Avrupa ve Karadeniz kıyı ülkelerindeki bölgesel düzenlemeleri de dikkate alarak harmonize etmektir. Tabii ki olabilecek tüm katkılar Karadeniz ekosistemi iyileştirmek içindir.

Unutmayın ki eğer Karadeniz kıyı ülkelerinden birinde yaşıyorsanız, eğer turistseniz, eğer ülkenizdeki nehirler Karadeniz havzasına aitse Karadeniz’in biyolojik çeşitliliğine bağlı olduğunuzu ve bireysel olarak sorumlu olduğunuz bilmeniz gerekir.

Karadeniz Biyolojik türleri şunlardan meydana gelmiştir:
- Mantarlar, Algler, Yüksek bitkiler- 1,619
- Omurgalılar- 1,983
- Balıklar- 168,
- Deniz memelileri- 4

Oksana Tarasova

Kirliliğin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Memuru-Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Komisyonu Daimi Sekreteryası

[<<]    [>>]