Збереження Чорного моря

випуск 8, Травень 2005

язык: EN BG GE RO RU TR  UA

Офіційний інформаційний бюлетень Комісії з захисту Чорного моря від забруднення та Проекту ГЕФ з відновлення екосистеми Чорного моря

В цьому випуску:

До нової Європейської Тематичної стратегії з захисту та збереження морського довкілля [>>]

Допомога ЄС Чорноморській Комісії  [>>]

Чорноморська Комісія та ПРООН вживають заходів проти засмічення морського середовища [>>]

Впровадження Чорноморського Стратегічного плану дій ситуація в Болгарії  [>>]

Впровадження Чорноморського Стратегічного плану дій, Туреччина [>>]

Захист та відновлення Чорного та Азовського морів, Україна [>>]

План дій при надзвичайних ситуаціях на Чорному морі до Протоколу про співробітництво у боротьбі з забрудненням морського середовища Чорного моря нафтопродуктами та іншими небезпечними речовинами у надзвичайних ситуаціях [>>]

Співпраця між експертами Чорного та Балтійського морів [>>]

ГІС Чорного моря [>>]

Україна основні кроки в управлінні довкіллям [>>]

Акваторія Чорного моря Грузії важливе місце зимівлі китоподібних  [>>]

Результати проекту EuropeAid 2002 2004 в Російській Федерації [>>]

Чорноморський "Палац-Раковина [>>]

День Чорного моря [>>]

Здобутки інтегрованого управління прибережними смугами в Румунії [>>]

Збереження біорізноманіття та ландшафтів Чорного моря [>>]

Міжнародний день Чорного моря: діяльність громадськості [>>]

Від Чорного моря до Блакитного: море буде врятовано [>>]

До нової Європейської Тематичної стратегії з захисту та збереження морського довкілля

Європейська перспектива для Чорного моря

На початку третього тисячоліття антропогенне навантаження на морське довкілля досягло небувалої величини. Забезпечення ресурсами важливих галузей економіки, таких як промисловий вилов риби, розвідка та видобування нафти і газу, судноплавство, надходження величезної кількості біогенних та небезпечних хімічних речовин, а також фізична деградація середовища, спричинена вилученням піску та проведенням днопоглиблювальних робіт - все це призводить до зменшення біорізноманіття та негативних змін в його структурі, забруднення води та морського дна небезпечними речовинами, виникнення зон гіпоксії та втрати біо- та екотопів.

Ці загрози загальновизнані і чисельні заходи в сферах політики, законодавства та методів управління, спрямовані на покращання ситуації були запропоновані та почали здійснюватися. Нажаль, до цього часу переважає галузевий підхід до вирішення проблем, що робить очевидною необхідність обєднання політик та програм дій на стратегічному рівні.

Розробка Європейською Комісією проекту Тематичної стратегії з захисту та збереження морського довкілля викликана необхідністю застосування комплексного підходу до цієї проблеми. З метою визначення екологічних цілей та цілей розвитку, а також комплексу відповідних економічно ефективних заходів, спрямованих на стабільний розвиток європейських морських та прибережних територій, ця Стратегія має враховувати всі навантаження та загрози для морських екосистем та біотопів. Її впровадження дозволить наступним поколінням насолоджуватися безпечними, чистими, біотично багатими, здоровими та продуктивними океанами та морями.

Проект Стратегії є результатом тривалого консультативного процесу, до якого були залучені всі зацікавлені сторони. Офіційно ця діяльність розпочалася в 2002 році Повідомленням під назвою До Стратегії з захисту та збереження морського довкілля, яке представило підхід Європейської Комісії до розроблення цього документу. Базуючись на аналізі навантаження та реакції на неї морського довкілля, а також на визначенні потреб в інформації та експертних даних, Повідомленням було представлено робочу програму розробки Стратегії. Важливим для Чорного моря був той факт, що з самого початку процесу Стратегія була спрямована не лише на Європейську Комісію та країни-члени ЄС, а й поширювалася на країни-кандидати до вступу в ЄС та всі інші країни, які мають спільні з ЄС моря та океани. До процесу були залучені відповідні зацікавлені сторони, а особлива роль була відведена регіональним конвенціям та угодам з рибальства та захисту морського довкілля, а також їх виконавцям.

Допомогу Європейській Комісії в Розробці Проекту надала мережа організацій та експертів, які працювали в рамках певних робочих груп за координації Генерального Директорату з питань довкілля Європейської Комісії (EC DG Environment). Було створено наступні групи:

Результати діяльності цих робочих груп було винесено на обговорення Міжорганізаційного консультативного форуму, унікальної інституції, до якої входили виконавчі секретарі або директори всіх важливих відповідних конвенцій та угод. Було проведено дві великі конференції зацікавлених сторін.

Стратегія дає можливість зрозуміти, що морське довкілля має бути збережене, а морські ресурси повинні використовуватись у відповідності з принципами збалансованого розвитку та з використанням екосистемного підходу. Це означає, що ми та наступні покоління будемо насолоджуватися безпечними, чистими, біотично багатими, здоровими та продуктивними океанами та морями. В рамках цієї основної мети Стратегія визнає специфічний характер та важливі відмінності європейських океанів і морів (від океанографічних та гідрологічних параметрів, фізичних та хімічних особливостей, загроз довкіллю, засобів їх подолання до економічних та соціальних умов в прибережних країнах). Саме тому в Стратегії акцентується увага на необхідності впровадження заходів на найбільш прийнятному рівні, яким є морський регіон з властивими йому екологічними характеристиками. Також беруться до уваги існуючі міжнародні офіційні угоди та організаційні структури. Велика увага приділяється співпраці з країнами, які не входять до ЄС, а також регіональними структурами, які займаються проблемами захисту морів та океанів.

Стратегія встановлює наступні основні цілі та заходи, спрямовані на їх досягнення:

Безперечно, досягнення амбітних цілей Стратегії буде вимагати відповідного законодавчого забезпечення. Одна з можливостей для цього прийняття нової Рамкової Морської Директиви, яка під юрисдикцією держав-членів Євросоюзу буде застосовуватись до усіх морських вод Європи. Такі юридично обовязкові документи є інструментами, необхідними для захисту і покращання океанічних та морських екосистем, забезпечення досягнення доброго екологічного стану морських вод, визначення регіонів для планування діяльності та впроваджувальних агенцій.

Директива має встановити схему для розробки регіональних планів впровадження, а також реальні рамки для адаптованого управління у всіх сферах діяльності, які чинять вплив на морське довкілля у межах певного регіону.

Нова Морська Стратегія, як очікується, стане фундаментальним блоком майбутньої всебічної Морської політики, спрямованої на розвиток морської індустрії і використання морського потенціалу на основі екологічної збалансованості.

Плdмен Джаджев

Виконавчий директор, Постійний Секретаріат Комісії з захисту Чорного моря від забруднення

  [>>]