The Commission on the Protection of the Black Sea Against Pollution

Permanent Secretariat

YÜRÜTME VE ĐDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlasma

Karar Sayısı : 2003/5925

28 Nisan 2000 tarihinde Đstanbul’da imzalanan ve 10/6/2003 tarihli ve 4877 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadeniz’in Kirliliğe Karsı Korunması Komisyonu Arasında Merkez Anlasması”nın Onaylanması; Dısisleri Bakanlığı’nın 30/6/2003 tarihli ve ESGY/264500 sayılı
yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/7/2003
tarihinde kararlastırılmıstır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBASKANI


×
×
×

Search results:[coming soon]