Karadenizi Kurtarmak

Konu 8, Haziran 2005

Teşekkürler

Dili secin: EN BG GE RO RU TR UA

Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Komisyonu ve Karadeniz Ekosisteminin İyileştirilmesi Projesi Resmi Dergisi

Bu sayıda:

Deniz Çevresinin Korunması ve Muhafazası Hakkında Yeni Avrupa Stratejisi’ne Doğru [>>]

Karadeniz Komisyonu’na Avrupa Komisyonu Desteği [>>]

Karadeniz Komisyonu ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı Denize Çöp Dökülmesine Karşı Eyleme Geçiyor [>>]

Karadeniz Stratejik Eylem Planı’nın Uygulanması- Bulgaristan Bakış Açısı [>>]

Türkiye Karadeniz Stratejik Eylem Planı’nı Uygulamakta [>>]

Ukrayna’da Karadeniz ve Azak Denizi’nin İyileştirilmesi ve Korunması [>>]

Acil Durumlarda Karadeniz’in Petrol ve diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesine Karşı Mücadelede İşbirliği Protokolü Karadeniz Acil Eylem Planı [>>]

Karadeniz ve Batlık Denizi Uzmanları Arasında İşbirliği [>>]

Karadeniz Coğrafi Bilgi Sistemi [>>]

Çevre Yönetiminde Önemli Olaylar- Ukrayna [>>]

Küçük Deniz Memelilerinin Önemli bir Kışlama Habitatı; Gürcistan Karadeniz’i  [>>]

Rusya Federasyonu’nda 2002-2004 EuropeAid Projesi Sonuçları [>>]

Karadeniz “Deniz kabugu Sarayı” [>>]

Karadeniz Eylem Günü [>>]

Romanya’da Entegre Kıyı Alanları Yönetiminde (ICZM) İlerlemeler [>>]

Karadeniz biolojik cesitliligi ve peizaj koruması [>>]

Uluslar arası Karadeniz Günü: Tüm Halk için Olay [>>]

Siyahtan Maviye: Kurtarılmış Bir Deniz [>>]

Küçük Deniz Memelilerinin Önemli Bir Kışlama Habitatı; Gürcistan Karadeniz’i 

2005 yılından önce, Karadeniz küçük deniz memelilerinin alan araştırması daha çok yılın sıcak dönemi olan Mayıs-Ekim ayları arasında gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle, küçük deniz memelilerinin soğuk sezonlarda tüm havzadaki dağılımı hakkında çok az bilgi mevcuttur. Daha da önce 20. yüzyılın başlarında, Kafkas kıyıları boyunca, özellikle Poti ve Batum (Gürcistan) arasındaki koylarda kışları çok bol yunus ve yunus balığı sürülerinin bulunduğu varsayılırdı, çünkü bu alan tüm üç Karadeniz küçük deniz memeli türünün temel avı olan ançüez (Engraulis encrasicolus ponticus) için anahtar kışlama alanını temsil ediyordu. Ancak, bu hipotezi test etmeye adanmış bir araştırma gerçekleştirilmemiştir..

© Alexei Birkun

Liman Yunus Balığı (Mutur) (Phocoena phocoena), kısa gagalı yunus (tırtak) (Delphinus delphis) ve şişe burunlu yunus (afalina) (Tursiops truncatus) türlerinin kuzeyde Anakliya burnundan güneyde Sarp yakınlarından Türkiye sınırına kadar olan Gürcistan kara sahanlığı (12 mil genişliğinde) içindeki varlığını ve dağılımını değerlendirmek için Gürcistan, Rusya ve Ukrayna ortak araştırma ekibi tarafından, 18-20 Ocak 2005 tarihlerinde, gemi çizgi kesit sörveyi gerçekleştirilmiştir. 2320 kilometre kare çalışma alanı, sekiz zigzag çizgi boyunca çaprazlanarak, toplam 211 kilometre gözlem yapılmıştır. Sonuçlar “Uzaklık 3.5” (‘Distance 3.5’) program paketi yardımı ile analiz edilmiştir. Karadenizin bu bölümü için EUROPHLUKES protokolüne uygun olarak yunusların foto-belirleme kataloğu hazırlanmıştır. P. phocoena (1.54 birey/km²; CV=26.48%) ve D. delphis (4.18 birey/km2; CV=31.36%) için tahmin edilen küçük deniz memelilerinin yoğunluğunun yüksek indeksi, Gürcistan Karadenizi’nin bu iki tür için gerçekten çok önemli kışlama/toplanma alanı olduğunu doğrulamaktadır. Aynı zamanda, üçüncü Karadeniz türü T. truncatus hiç kaydedilmiştir ve bu beklenmeyen durum daha fazla araştırma ve açıklamayı gerekli kılmaktadır. Bu alanda küçük deniz memelilerini koruma için mevsimsel özel veya ekstra tedbirler almaya ihtiyaç var mıdır? Bu, deniz biyologları ve korumacılar arasında daha fazla tartışılması gereken bir sorudur. Bu “Afalina-2005” projesi, Utrish Dolphinarium Ltd. (Moskova) şirketinin mali desteği ile, Brema Laboratuarından (Simferopol), Deniz Ekolojisi ve Balıkçılık Araştırma Enstitüsünden (Batum) ve Ekoloji ve Evrim Enstitüsünden (Moskova) araştırmacılar tarafından uygulanmıştır .

Alexei Birkun, Jr.
Akaki Komakhidze
Lev Mukhametov
Sergey Krivokhizhin
Olga Shpak
George Komakhidze
Irakli Goradze
Anna Kryukova

Ortak Araştırma Takımı Üyeleri

[<<]    [>>]