Karadenizi Kurtarmak

Konu 8, Haziran 2005

Teşekkürler

Dili secin: EN BG GE RO RU TR UA

Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Komisyonu ve Karadeniz Ekosisteminin İyileştirilmesi Projesi Resmi Dergisi

Bu sayıda:

Deniz Çevresinin Korunması ve Muhafazası Hakkında Yeni Avrupa Stratejisi’ne Doğru [>>]

Karadeniz Komisyonu’na Avrupa Komisyonu Desteği [>>]

Karadeniz Komisyonu ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı Denize Çöp Dökülmesine Karşı Eyleme Geçiyor [>>]

Karadeniz Stratejik Eylem Planı’nın Uygulanması- Bulgaristan Bakış Açısı [>>]

Türkiye Karadeniz Stratejik Eylem Planı’nı Uygulamakta [>>]

Ukrayna’da Karadeniz ve Azak Denizi’nin İyileştirilmesi ve Korunması [>>]

Acil Durumlarda Karadeniz’in Petrol ve diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesine Karşı Mücadelede İşbirliği Protokolü Karadeniz Acil Eylem Planı [>>]

Karadeniz ve Batlık Denizi Uzmanları Arasında İşbirliği [>>]

Karadeniz Coğrafi Bilgi Sistemi [>>]

Çevre Yönetiminde Önemli Olaylar- Ukrayna [>>]

Küçük Deniz Memelilerinin Önemli bir Kışlama Habitatı; Gürcistan Karadeniz’i  [>>]

Rusya Federasyonu’nda 2002-2004 EuropeAid Projesi Sonuçları [>>]

Karadeniz “Deniz kabugu Sarayı” [>>]

Karadeniz Eylem Günü [>>]

Romanya’da Entegre Kıyı Alanları Yönetiminde (ICZM) İlerlemeler [>>]

Karadeniz biolojik cesitliligi ve peizaj koruması [>>]

Uluslar arası Karadeniz Günü: Tüm Halk için Olay [>>]

Siyahtan Maviye: Kurtarılmış Bir Deniz [>>]

Karadeniz Komisyonu Ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı Denize Çöp Dökülmesine Karşı Eyleme Geçiyor

Denize çöp dökülmesinin denizlerin sürdürülebilir kullanımı ve çevresel sağlığına tehdit oluşturduğu kabul edilmiştir. Bölgesel Denizlerle ilgili sözleşmeler ve eylem planlarının kullanımının desteklenmesi vasıtasıyla global programlar ve girişimler ve çok taraflı çevresel anlaşmaların bölgesel olarak yürütülmesi için bir platform gibi olan Birleşmiş Milletler Çevre Programı Bölgesel Denizler Programı İdari Konseyi tarafından bu konuya çok önem verilmektedir. “Okyanuslar ve Denizlerle İlgili Kanun” önergesinde yer alan özel bir tavsiye ile başka şeylerin yanısıra denize döküntü konusunda danışma sürecine odaklanılması yapılmıştır. Kore Cumhuriyeti Jeju’da 2004 yılı Mart ayında Birleşmiş Milletler Çevre Programı İdari Konseyi’nin Sekizinci Özel Toplantısı’nda atık yönetimi konusunda kararın kabul edilmesi de bu konudaki önemli adımlardan biridir.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın kararlarının kolayca takibi ve Karadeniz’in Korunması ve Rehabilitasyonu Stratejik Eylem Planı’nın (KSEP) güncellenmesi ve düzeltilmesi sürecinde Birleşmiş Milletler Çevre Programı Bölgesel Denizler Koordinasyon Ofisi (RSCO) tarafından ortaklaşa olarak desteklenen denize çöp dökülmesi ile ilgili yeni bir girişim başlatılmıştır. Bu girişimin amacı, Karadeniz Bölgesi’ndeki sürdürülebilir kalkınma ve yönetim ile çevresel korumaya yardım etmektir.

Bu aktivite, geniş kapsamlı bir Denizlere Çöp Dökülmesi İnceleme Dokümanı’nın hazırlanması ile ulusal ve bölgesel konulara yönelik olmasını planlamıştır. Herbir kıyı devletinde yürürlükte olan yasal araçlar dahil olmak üzere, mevcut kapasite ve kurumsal yapıya özellikle dikkat edilecektir. İşbirliği için fırsatlar, mümkün olabilecek birlikteliklerde sinerji, devam eden uluslar arası programlar göz önünde tutularak, eldeki sınırlı kaynakların en iyi şekilde kullanılmasına olan ihtiyaç da akılda tutulup, ihtiyaçlar ve eksikliklerin ciddi bir şekilde tanımlanması başarılacaktır.

İncelemenin beklenen çıktılardan biri ulusal ve bölgesel seviyede izlemenin yürütülmesi ve değerlendirme programlarıdır. Bölgenin her yerinde denize çöp dökülmesinin dağılımı, derlenmesi ve verilerin miktarı toplanacak ve Karadeniz Bölgesi’nin durumuna uyarlanmış ve diğer bölgelerdeki olumlu deneyimler esas alınarak, özel yöntemler kullanılarak değerlendirilecektir.

BSC/UNEP’in (Karadeniz Komisyonu/Birleşmiş Milletler Çevre Programı) işbirliği eylemlerinin esas unsuru, Denize Çöp Dökülmesi konusunda Bölgesel Aktivite için Çerçeve Dokümanı’nı olgunlaştırmaktır. Bu dokümanla, KSEP’in içeriği geliştirilmiş olacak ve ihtiyaç duyulan eylemsel aktivitelerin yürütülmesi için olası fon kaynakları ve potansiyel taraflar tanımlanarak, elverişli yaklaşımlar gösterilecektir. Bu aktiviteler aşağıda sıralanmıştır:

Karadeniz Bölgesi’nde birinci Kıyı Temizliği Kampanyası Eylül 2006 tarihinde başlayacaktır. Karadeniz Komisyonu Daimi Sekreterya’sı tarafından denize çöp dökülmesi ile ilgili olarak ‘Çerçeve Doküman’ esas alınarak, KSEP’nın değişikliği için özel öneriler hazırlanacaktır. Bunların 2007 yılında yapılacak olan Bakanlar Toplantısı’nda kabul edilmesi beklenmektedir. Plamen Dhzadzhev İcra Direktörü Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Komisyonu Daimi Sekreteryası

Plamen Dhzadzhev

İcra Direktörü
Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Komisyonu Daimi Sekreteryası

[<<]    [>>]